Mangfold Forlag


Om Tina Marie Tsiplakis

Helt siden jeg kom til Norge for 4 år siden, har jeg følt mangel på mangfold i norsk litteratur. Som greker ligger litteratur sterkt i mitt hjerte og kultur, og dette gjør at jeg har lyst til å bidra til samfunnet, og kunne dele denne platformen med andre som har det samme behovet som meg.
Mangfold Forlag skal være en plattform for nettopp dette, der forhåpentligvis ’Jeg gikk meg over sjø og land’ er den første av mange som skaper mer mangfold og bredde i norsk litteratur. Fordi alle grupper i samfunnet fortjener og har krav på bøker som gjenspeiler deres virkelighet. Vi trenger like mye mangfold i litteraturen som vi har mangfold i samfunnet, la det knytte oss sammen.